Present Members


18 May 2014, at Tamagawa.

For further details on members, visit the following links. Please replace "_at_" with "@" to send email.

Staff

Name
Professor Jun-ichi Imura imura_at_mei.titech.ac.jp
Assistant Professor Takayuki Ishizaki ishizaki_at_mei.titech.ac.jp
Researcher Masakazu KOIKE koike_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Secretary Noriko Sugimoto sugimoto_at_cyb.mei.titech.ac.jp

Visiting Researcher, Exchange Student

Name From Visit Duration
Shelly Bagchi Georgia Institute of Tech. Jun. 2014 - Aug. 2014
Fatih Han Caglayan Delft University of Tech. Jun. 2014 - Feb. 2015

Students

Doctor Course Students
Name
D3 Valeriu Ioan TOCITU val_at_cyb.mei.titech.ac.jp
D2 Taylan AYKEN tayken_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Tomonori SADAMOTO sadamoto_at_cyb.mei.titech.ac.jp
D1 Yuji Okamoto okamoto_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Master Course Students
Name
M2 Kodai Takata takata_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Ikuma Muto muto_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Yoshihiro TAGAWA tagawa_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Kouhei Yoshino yoshino_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Hasan Emrah SUNGU sungu_at_cyb.mei.titech.ac.jp
M1 Le Thi Dieu Hang hang_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Natsuya Miyazawa miyazawa_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Ku Risong ku_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Lee lee_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Undergraduate Students
Name
B4 Takuro Kato kato_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Keitaro Yamashita yamashita_at_cyb.mei.titech.ac.jp
Fumiya Watanabe watanabe_at_cyb.mei.titech.ac.jp

Past Members

Alumni

Doctoral course Master course Undergraduate Research students
2013 Soshi Katsuta
Takayuki Arai
Kyohei Ishikawa
Hiroto Hasegawa
Le Thi Dieu Hang
Shota Mizuta
2012 Taylan Ayken
Yuichiro Muta
Kenji Katsuki
Hikaru Suzuki
Nobuki Takatsuki
Kodai Takata
Ikuma Muto
Kazuya Morishita
2011 Gokhan Ince
Takayuki Ishizaki
Tomohito Oda
Yutaka Takahashi
Takayuki Arai
Cheong Dongha
Kouhei Yoshino
2010 Kazushi Yoshinaga
Makoto Nakashima
Yukihiro Sakai
Yuichiro Muta
Kenji Katsuki
Nobuki Takatsuki
2009 Kazunori Nishio Kongviwattanakul Sompach
Takayuki Ishizaki
Masami Kusano
Yasuyuki Kawamura
Kousuke Ruichi
Tomohito Oda
Yuki Tokuji
Soshi Katsuta
2008 Yu Hwa Yeong
Le Tuan Dung
Susumu Fujii
Makoto Nakashima
Takahiro Ogawa
Yukihiro Sakai
2007 Kazuto Shirane
Yuchi Tazaki
Ravi Gondhalekar
Kazunori Nishio
Tomoaki Koiwa
Daijiro Sugiyama
Takayuki Ishizaki
Masami Kusano
Kazunori Furusawa
Kousuke Ruichi
2006 Kouichi Kobayashi Kouji Urayama
Kensuke Nakamura
Eriko Yanagisawa
Mohammad Hadi Honarvar Mahjoobin
Mamoru Saitou
Susumu Fujii
Kazushi Yoshinaga
Peeters, Eduardus Antonius Christiaan Sabine
2005 Takaaki Ito
Kentaro Kurosu
Daijiro Sugiyama
Kazunori Nishio
Tomoyuki Matsushita
2004 Shunichi Azuma
Yutaka Saitou
Tatsuya Kanechika
Yuichi Tazaki
Kenta Tanaka
Hiromichi Matsushima
Kouji Urayama
Kensuke Nakamura
Eriko Yanagisawa
2003 Yasushi Iwatani Kazuto Shirane
Keisuke Maehara
Masayoshi Yosetani
Takaaki Ito
Kentaro Kurosu
Shougo Sugano
Shougo Nishida
Jeroen Hagenaars
2002 Takashi Seki
Sachio Toyora
Negi Atsushi
Ferry Hadary
Yuichi Tazaki
Tatsuya Kanechika
2001 Kazuto Shirane
Masayoshi Yosetani

Past Staff

Masayasu Suzuki Researcher in Apr. 2010 - Nov. 2013
Masaki Inoue Researcher in Apr. 2012- Mar. 2014
Keiichi Watanabe Technical personnel in Sep. 2004 - Mar. 2007
Fatma Yildiz Visiting researcher in Jan. 2010 - Jul. 2010
Kenji Kashima Assistant Professor in Jun. 2005 - Sep. 2011
Bart Besselink Visiting researcher in Sep. 2012